List do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

Szanowny Pan Tomasz Pietruszka

                                                                                                                                     Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Apelujemy o niedopuszczenie do rozbudowy fermy norek we wsi Karsko na terenie Gminy Nowogródek Pomorski. Swój apel motywujemy licznymi argumentami, które pokazują, że w Polsce, tak jak i w coraz większej liczbie innych państw, nie ma miejsca na rozwój przemysłu futrzarskiego i w najbliższych latach zostanie on zakazany.

Zdając sobie sprawę, że niemożliwe jest zapewnienie zwierzętom na fermach futerkowych odpowiednich warunków życia, takie kraje jak Wielka Brytania, Austria, Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina zakazały już hodowli zwierząt na futra. Z kolei w Holandii, Nowej Zelandii, Szwecji, Szwajcarii, Danii i we Włoszech wprowadzono bardzo ostre przepisy dotyczące dobrostanu lub zakazy hodowli konkretnych gatunków zwierząt na futra. Hodowcy więc przenoszą się do innych krajów, między innymi do Polski, gdzie przepisy są niejednoznaczne. Starania o zakaz hodowli trwają w tej chwili również w Finlandii, Norwegii, Czechach, Irlandii, Belgii i Izraelu.

Mieszkańcy wsi Karsko, którzy przeciwstawiają się rozbudowie fermy futrzarskiej powinni mieć duży wpływ na decyzję podejmowaną przez Władze Gminy, ponieważ teren gminy to ich wspólne dobro i przestrzeń, na której mieszkają i żyją. W pobliskiej Gminie Myślibórz mieszkańcy Chłopowa po raz kolejny nie dopuścili do powstania fermy norek.

Rozrastająca się ferma obniża wartość pobliskich terenów, ze względu na utratę ich atrakcyjności, związaną przede wszystkim ze strasznym smrodem, który jest również uciążliwy dla mieszkańców pobliskich wsi. Warto zaznaczyć, iż nawet największe fermy nie dają dużej ilości miejsc pracy, tak więc nie jest to argument, który powinien rozstrzygać kwestię rozbudowy tego typu hodowli.

Problemy ekologiczne wiążą się z możliwością skażenia wód gruntowych poprzez składowanie na fermach w prymitywny sposób obornika – przy użyciu folii i żwiru (przeciek gnojownicy do wód gruntowych). W Polsce kontrole takich ferm odbywają się bardzo rzadko, a te przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują wiele nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem ścieków czy składowaniem odpadów. Do tego dochodzi również emisja amoniaku i siarkowodoru, szkodliwego dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Przenikające z ferm do lokalnego ekosystemu zwierzęta, jak na przykład norka amerykańska, stanowią istotne zagrożenie dla populacji rodzimych gatunków, łącznie z całkowitą eliminacją gatunków szczególnie wrażliwych.

Zwierzęta żyjące na fermach chcą tak samo żyć i być szczęśliwe jak psy i koty, którymi się opiekujemy. Niewinne istoty spędzają miesiące w ciasnych klatkach, zanim zostaną brutalnie zabite. Zwierzęta pozbawione są naturalnych warunków do życia, chorują, poddane stresowi i nudzie dokonują aktów autoagresji i kanibalizmu, a pełne cierpień życie kończą uśmiercone prądem elektrycznym, gazami spalin samochodowych czy złamaniem kręgosłupa. Co roku w Polsce przemysł futrzarski zabija ponad cztery miliony zwierząt po to, aby ich futro mogło posłużyć zaspokojeniu ludzkiej próżności i umiłowania wątpliwego luksusu.

Warto tu podkreślić, że Obywatelski Projekt Ustawy o Zwierzętach, stworzony przez Koalicję dla Zwierząt, czyli ponad 60 organizacji z Polski, zawiera w sobie zapis całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra. Pod owym projektem ustawy podpisało się ponad 200 tysięcy obywateli Polski! Obecnie projekt ten trafił do sejmu, więc zakaz ten jest bardzo realny.

            W tym roku w Polsce powstała również Koalicja na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce (www.antyfutro.pl).

Tak więc apelujemy, aby władze gminy nie wydały pozwolenia na rozbudowę fermy w Karsku oraz nie dopuściły do powstawania kolejnych ferm norek w gminie – ze względu na życie zwierząt, ochronę przyrody i środowiska oraz warunki życia mieszkańców gminy.

                    Z poważaniem

          Szczecińska Inicjatywa Na Rzecz Zwierząt – Basta!

www.basta.szczecin.pl

www.facebook.com/Basta.Szczecin