O nas

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA! od kilku lat działa na terenie Szczecina i okolic, walcząc o prawa zwierząt i promując styl życia pozbawiony okrucieństwa wobec innych istot, współpracując z organizacjami i grupami z całej Polski i zagranicznymi, a także z mieszkańcami miejscowości, sprzeciwiającymi się powstawaniu hodowli przemysłowych.

Pochodzimy z różnych środowisk, jesteśmy w różnym wieku i mamy różne pomysły na życie. Łączy nas jednak to, że wszyscy chcemy aktywnie zmniejszać nierówność między człowiekiem a innymi zwierzętami.

Promując wegański styl życia staramy się o zwiększenie świadomości konsumenckiej i społecznej. Walczymy o polepszenie sytuacji zwierząt występując przeciwko wszelkim formom cierpienia, do którego przyczynia się człowiek. Tym samym nie zgadzamy się z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych, przemysłowych, naukowych i z jakąkolwiek inną formą uprzedmiotawiania stworzeń zdolnych do odczuwania.

Organizujemy stoiska informacyjne, demonstracje, happeningi, marsze, spotkania, pokazy filmów i warsztaty gotowania. Dokumentujemy sytuacje wykorzystywania zwierząt i publikujemy nagrania. Działamy w ramach ogólnopolskiej kampanii ?Antyfutro? (akcje prowadzimy pod hasłem ?Szczecin bez futra?) i Koalicji ?Cyrk Bez Zwierząt?, koordynujemy kampanię informacyjną ?Nie chodzę do zoo?. Do naszych stałych punktów programu należą comiesięczne ?Spotkania z weganizmem?.

Wybieramy różne sposoby działania, ale zawsze w ich centrum jest dobro wszystkich żywych istot.