SZCZECIN BEZ FUTRA


Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie rozwijaniu się przemysłu futrzarskiego w województwie zachodniopomorskim oraz uświadamianie szczecinianom, jak wielką wagę mają dokonywane przez nich wybory dotyczące ubrań, których produkcja wiąże się z cierpieniem zwierząt.

 

Po pierwsze: PROTESTUJEMY PRZECIWKO SPRZEDAŻY FUTER

 

Naszym dążeniem jest, aby miasto, w którym żyjemy, stało się strefą wolną od okrucieństwa wobec zwierząt ? a pierwszym ku temu krokiem jest zdjęcie z wieszaków w szczecińskich sklepach produktów pochodzących z ferm futrzarskich. Co roku w Polsce przemysł futrzarski zabija miliony zwierząt, które spędzają całe swoje życie stłoczone w ciasnych klatkach wbrew naturalnej potrzebie ruchu i wolności. Są one w brutalny sposób uśmiercane prądem elektrycznym, gazami spalin samochodowych, chloroformem, czy złamaniem kręgosłupa po to, aby ich futro mogło posłużyć zaspokojeniu ludzkiej próżności i umiłowania wątpliwego luksusu. Do względów etycznych dochodzą również kwestie zanieczyszczenia środowiska, uciążliwości dla pobliskich mieszkańców i zagrożenie dla lokalnej przyrody. Wierzymy, że to wystarczające powody, aby przekonać szczecinian, iż w naszym mieście nie ma miejsca na nieetyczną modę. Dlatego protestujemy m.in. pod sklepami szczecińskiej sieci LKJ i salonem Imperial.

 

Po drugie: PROTESTUJEMY PRZECIWKO FERMOM FUTRZARSKIM

 

W województwie zachodniopomorskim znajdują się hodowle liczące nawet do 100 tysięcy norek. Nowogard, Goleniów, Karsko, Strumiany, Modrzew to tylko kilka przykładów miejsc, gdzie funkcjonują takie fermy. Od początku istnienia kampanii próbujemy powstrzymywać powstawanie nowych hodowli w naszym regionie. Wraz z mieszkańcami gminy Myślibórz staramy się nie dopuścić do budowy fermy norek w okolicy miejscowości Chłopowo i wyjaśnić sprawę fermy w Rościnie. Protestujemy również przeciwko dużej hodowli mającej powstać w gminie Nowogard, w okolicy wsi Sąpolnica, Ostrzyca i Korytowo.

 

Po trzecie: PROTESTUJEMY PRZECIWKO NIEETYCZNEJ NAUCE

 

Domagamy się, aby władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wykreśliły z programu nauczania kierunku Zootechnika przedmioty Futrzarstwo oraz Utrzymywanie i hodowla zwierząt futerkowych oraz zamknęły Pracownię Hodowli Zwierząt Futerkowych. Uważamy, że wyższa uczelnia odpowiadająca za wykształcenie tak sporej rzeszy studentów, którzy w przyszłości kreować będą wizerunek naszego społeczeństwa, nie powinna przyczyniać się do rozwoju przemysłu futrzarskiego, stanowiącego zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz ignorującego kwestie etyki wobec zwierząt. Jako że zajęcia prowadzone w ramach Pracowni stanowią jedynie niewielką część propozycji dydaktycznej uczelni, proponujemy kierowanie zainteresowań studentów w stronę alternatywnych rozwiązań, jak choćby Technologia tworzyw sztucznych czy Ochrona środowiska.

 

Pomóż w kampanii Szczecin Bez Futra!

kontakt: wege-szczecin@wp.pl

 

Jesteśmy częścią Koalicji na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce!

www.antyfutro.pl