ANTY atomowy bus

W czwartek 29.11.2012 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, zorganizowano spotkanie mające na celu promocję energii atomowej. Sztab specjalistów odpowiadał na pytania odwiedzających. Można było także zabrać trochę materiałów, których lwią część stanowiły broszury reklamowe sygnowane przez PGE.
Przed rozpoczęciem seminariów, przy wejściu do budynku, Basta zorganizowała protest przeciwko planom jądrowym w naszym kraju. Ubrani w białe fartuchy i maski aktywiści rozdawali ulotki, mówiące o zagrożeniach związanych z atomem, a także potrzebie budowy demokracji energetycznej w naszym kraju.