Szczecin bez futra

Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie rozwijaniu się przemysłu futrzarskiego w województwie zachodniopomorskim oraz uświadamianie szczecinianom, jak wielką wagę mają dokonywane przez nich wybory dotyczące ubrań, których produkcja wiąże się z cierpieniem zwierząt.

.

PROTESTUJEMY PRZECIWKO FERMOM FUTRZARSKIM

W województwie zachodniopomorskim znajdują się hodowle liczące nawet do 100 tysięcy norek. Nowogard, Goleniów, Karsko, Strumiany, Modrzew to tylko kilka przykładów miejsc, gdzie funkcjonują takie fermy. Od początku istnienia kampanii próbujemy powstrzymywać powstawanie nowych hodowli w naszym regionie. Wraz z mieszkańcami gminy Myślibórz staramy się nie dopuścić do budowy fermy norek w Rościnie. Protestujemy również przeciwko dużej hodowli mającej powstać w gminie Nowogard, w okolicy wsi Sąpolnica, Ostrzyca i Korytowo.

 

 

 

PROTESTUJEMY PRZECIWKO SPRZEDAŻY FUTER

Naszym dążeniem jest, aby miasto, w którym żyjemy, stało się strefą wolną od okrucieństwa wobec zwierząt ? a pierwszym ku temu krokiem jest zdjęcie z wieszaków w szczecińskich sklepach produktów pochodzących z ferm futrzarskich. Co roku w Polsce przemysł futrzarski zabija miliony zwierząt, które spędzają całe swoje życie stłoczone w ciasnych klatkach wbrew naturalnej potrzebie ruchu i wolności. Są one w brutalny sposób uśmiercane prądem elektrycznym, gazami spalin samochodowych, chloroformem, czy złamaniem kręgosłupa po to, aby ich futro mogło posłużyć zaspokojeniu ludzkiej próżności i umiłowania wątpliwego luksusu. Do względów etycznych dochodzą również kwestie zanieczyszczenia środowiska, uciążliwości dla pobliskich mieszkańców i zagrożenie dla lokalnej przyrody. Wierzymy, że to wystarczające powody, aby przekonać szczecinian, iż w naszym mieście nie ma miejsca na nieetyczną modę. Dlatego protestujemy m.in. pod sklepami szczecińskiej sieci LKJ i salonem Imperial.

.

PROTESTUJEMY PRZECIWKO NIEETYCZNEJ NAUCE

Przez rok trwania kampanii domagaliśmy się również, aby władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wykreśliły z programu nauczania kierunku Zootechnika przedmioty Futrzarstwo oraz Utrzymywanie i hodowla zwierząt futerkowych oraz usunęły Pracownię Hodowli Zwierząt Futerkowych ze struktury uczelni. Uważamy bowiem, że wyższa uczelnia odpowiadająca za wykształcenie tak sporej rzeszy studentów, którzy w przyszłości kreować będą wizerunek naszego społeczeństwa, nie powinna przyczyniać się do rozwoju przemysłu futrzarskiego, stanowiącego zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz ignorującego kwestie etyki wobec zwierząt. Dlatego organizowaliśmy liczne protesty m.in. przed Rektoratem ZUT i Wydziałem Biotechnologii oraz zbieraliśmy wśród mieszkańców Szczecina podpisy pod petycją skierowaną do władz uczelni. W grudniu 2012 roku Pracownia Hodowli Zwierząt Futerkowych została zamknięta.

.

Jesteśmy częścią Koalicji na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce! www.antyfutro.pl

.