Pismo do Kuratorium Oświaty

17 marca w ramach działań kampanii Cyrk Bez Zwierząt wysłaliśmy pismo do Pani Marii Boreckiej – Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

W piśmie przypominaliśmy m.in. o wcześniejszych naszych apelach w tej sprawie, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Fragment pisma:

„W imieniu Szczecińskiej Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA! zwracam się do Pani z prośbą o przypomnienie dyrektorom szkół i przedszkoli ? nawiązując do orzeczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które w 2003 r. wystosowało do wszystkich kuratoriów oficjalne stanowisko podejmujące tę kwestię ? o braku walorów wychowawczych cyrków wykorzystujących zwierzęta, a także o zakazie udostępniania w placówkach edukacyjnych wszelkiej reklamy skierowanej do dzieci. Dyrektorzy powinni o tym poinformować nie tylko nauczycieli, ale też rodziców i pozostałych pracowników, np. woźnych i portierów.

Uprzejmie proszę o przychylne ustosunkowanie się to naszego apelu.”

Przypominamy spot kampanii:

 

http://cyrkbezzwierzat.wordpress.com/

https://www.facebook.com/koalicjacyrkbezzwierzat