Nieprawidłowości na fermach

Kontrola WIOŚ potwierdziła zgłoszone przez nas nieprawidłowości ferm norek w Karsku i Modrzewiu (Zachodniopomorskie). Właściciele obu hodowli zostali ukarani mandatami karnymi, otrzymają również zarządzenie pokontrolne. Ponadto do Starosty Myśliborskiego zostanie skierowanie wystąpienie informujące o naruszeniu warunków decyzji z 2006 roku w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dachów fermy norek w Karsku.

 

Na fermie norek w Karsku stwierdzono:

–          6 wykopanych dołów za płotem fermy (koło lasu), z czego 2 wypełnione substancją

–          pod ogrodzeniem kilka wąskich rowów odprowadzających ścieki do dołów

–          nad jednym z dołów stwierdzono rurę PCV, z której sączyła się ciemna ciecz

–          niezapewnienie ochrony wód przez zanieczyszczeniami

–          próba ścieków wykazała wysoką zawartość CHZTcr, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej

–          obecność w próbach bakterii coli typu kałowego

–          pomiędzy pawilonami zastoiska wód opadowych zmieszanych z odciekami obornika

 

Na fermie norek w Modrzewiu stwierdzono:

–          podłużny dół biegnący wzdłuż dwóch boków fermy

–          po zewnętrznej stronie ogrodzenia rura PCV skierowana do dołu

–          odprowadzanie wód deszczowych bez zabezpieczeń (bez zastosowania osadników i separatorów)

–          dół wypełniony substancją o barwie zielono-szaro-rdzawej

–          próba substancji wykazała wysoką zawartość CHZTcr, BZT5, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej

–          pomiędzy pawilonami niewielka ilość zastoisk wód opadowych zmieszanych z odciekami obornika