Konferencja Prasowa Basty

Dziś, 30 stycznia 2013 odbyła się konferencja prasowa z inicjatywy grupy Basta! Spotkanie dotyczyło raportu, opublikowanego przez stowarzyszenie Otwarte Klatki, dotyczące stanu polskich ferm futrzarskich. Jak wykazał raport, na większości ferm, pojawiają się te same uchybienia. Zwierzęta są poranione, nieleczone. Warunki ich bytowania również pozostawiają wiele do życzenia. Taki stan rzeczy dotyczy także fermy posła Andrzeja Piątaka, co wiemy z opublikowanego tydzień temu raportu, dotyczącego naszego województwa. Na konferencji nie pojawił się jednak sam zainteresowany, ani żaden przedstawiciel. Stronę ZUT, reprezentowała Pani prodziekan dr hab. Bogumiła Pilarczyk. Pani dziekan potwierdziła nasze informacje dotyczące zamknięcia pracowni hodowli zwierząt futerkowych na ZUT, z czego bardzo się cieszymy. Ponadto w trakcie konferencji złożyliśmy na ręce Pani prodziekan petycje, zawierające ponad 2000 podpisów Szczecinian, pod postulatem o zamknięciu pracowni i usunięcia przedmiotu futrzarstwo z programu nauczania.