Cyrk Bez Zwierząt – List do Rady Miasta

15 listopada 2012 roku w ramach lokalnej kampanii Cyrk bez zwierząt
złożyliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin Pana Jana Stopyry
pismo oraz petycję podpisaną przez ponad czterystu mieszkańców miasta.
W dokumentach tych apelujemy, aby władze Miasta Szczecin nie wynajmowały
terenów gminnych cyrkom, w których dla rozrywki wykorzystuje się
zwierzęta. W przeciągu miesiąca powinniśmy otrzymać odpowiedź.
Liczymy, że radni wykażą się zrozumieniem problemu i empatią do
zwierząt.

Treść Listu:

W imieniu Szczecińskiej Inicjatywy na Rzecz Zwierząt Basta! oraz mieszkańców Szczecina, którzy podpisali się pod załączoną do pisma petycją, zwracam się z prośbą
o rozpatrzenie kwestii, z którą się zwracamy. Apelujemy, aby władze Miasta Szczecin nie wynajmowały terenów gminnych cyrkom, w których dla rozrywki wykorzystuje się zwierzęta. Do takich terenów należy m.in. plac przy ul. Emilii Plater.

Stanowczo sprzeciwiamy się organizowaniu w naszym mieście niehumanitarnych spektakli, które opierają się na cierpieniu zwierząt. Uważamy, iż najwyższy czas oczyścić kulturę Szczecina ze zwyczaju zabawy i rozrywki kosztem zmuszanych do nienaturalnych zachowań zwierząt.

Zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich klimacie, oderwane są od stada i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Przetrzymywane są w stalowych klatkach, które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej, są nieustannie przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem dodatkowego stresu. Standardową techniką szkolenia zwierząt cyrkowych jest stosowanie kar cielesnych ? nikt bowiem nie zmusiłby inaczej słonia, aby stanął na głowie. Zwierzęta są silne, więc do ich kontroli wykorzystuje się środki pełne przemocy i leki uspokajające. Ponieważ tresura odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jej przebiegu pozostaje większości nieznana widzom. Pod płaszczykiem edukacji pokazuje się dzieciom uwięzione, zachowujące się wbrew własnej naturze, ośmieszone zwierzęta. Widok kręcącego się w klatce jak w hipnotycznym transie czy kiwającego się godzinami zwierzęcia ? co świadczy o chorobach psychicznych z braku przestrzeni i możliwości ruchu ? jest nagminny.

W styczniu 2010 r. zostały złożone pisma do kilku istotnych szczecińskich instytucji kulturalnych, wśród nich takich, które dzieci i ich rodzice darzą wielkim szacunkiem
i z chęcią odwiedzają. Dyrektorzy: Teatru Lalek Pleciuga, Ośrodka Teatralnego Kana, Pałacu Młodzieży ? Pomorskiego Centrum Edukacji, Klubu 13 Muz oraz prezes STiPS podpisali się pod stwierdzeniem, iż ?cyrki ze zwierzętami pozbawione są walorów wychowawczych
i prezentują niehumanitarne spektakle?. Z kolei szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przekazał własne pismo, w którym czytamy m.in. iż ?sytuacje obserwowane podczas występów nie oddają w pełni bólu i cierpienia zwierząt, jakie mają miejsce między występami, podczas tresury i dalekiego transportu?.

21 czerwca 2010 r. zostało złożone pismo do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty p. Artura Gałęskiego, w którym zawarta była prośba, aby poinformować dyrekcje placówek szkolnych, nauczycieli i rodziców o negatywnym wpływie cyrków ze zwierzętami na wychowanie i edukację dzieci. Pismo zwracało również uwagę na problem reklam cyrkowych w szkołach i przedszkolach.

29 czerwca 2010 r. w.z. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty p. Maria Borecka poinformowała, iż stosowny komunikat został skierowany do dyrektorów szkół i placówek Miasta Szczecin. Uważamy, że odpowiednie działania w sprawie odwiedzających Szczecin cyrków podjąć powinni również przedstawiciele Miasta Szczecin.

13 sierpnia 2012 r. zwróciliśmy się z naszym apelem do Prezydenta Miasta Szczecin p. Piotra Krzystka. Dotychczas nie dostaliśmy odpowiedzi.

Chcielibyśmy, aby Szczecin stał się pierwszym w Polsce miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym humanitarne formy rozrywki (tymczasowo zakaz wjazdu cyrkom ze zwierzętami wprowadziły władze Bielsko-Białej w 1992 roku).
W Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Chorwacji, Izraelu, Peru, Singapurze, Holandii oraz na Węgrzech i Kostaryce obowiązuje zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Chinach i Brazylii natomiast zakaz obejmuje wszystkie zwierzęta. W Danii, Australii, USA, Szwajcarii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Indiach wprowadzono częściowe ograniczenia. Wiele miast na świecie wprowadziło takie zakazy, mimo iż prawo krajowe zezwala na użycie zwierząt w cyrku.

W trosce o dobro zwierząt, a także o odpowiednie wychowanie dzieci, które będą
w przyszłości decydować o rozwoju naszego społeczeństwa, prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego apelu.

Basta! Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt