23 Kwietnia ? OFFilm ? Maksymalna Tolerowana Dawka

24 kwietnia jest międzynarodowym dniem przeciwko testom na zwierzętach. Chcemy zwrócić uwagę na ten temat i zachęcić jednostki do działania w obronie zwierząt więzionych w laboratoriach!

Zapraszamy wraz ze stowarzyszeniem OFFicyna 23 kwietnia 2013 roku o godzinie 18:00 na premierową w Szczecinie projekcję filmu ?Maksymalna dopuszczalna dawka? (Maximum Tolerated Dose). Pokaz i dyskusja odbędzie się w ramach OFFilmu w Kinie Szczecińskiego Inkubatora Kultury, al. Wojska Polskiego 90. Wstęp bezpłatny. Przed filmem, krótkie nagranie przesłane przez reżysera filmu. ?Spojrzenie wewnątrz nowoczesnych eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach. Obraz opowiadający o zwierzętach, które żyły w laboratoriach i ludziach, którzy z nich odeszli.?

?Maksymalna Tolerowana Dawka? jest pierwszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym nakręconym przez Decipher Films. Obraz pokazuje w kilku częściach ujęcia z różnych źródeł, które weryfikują rzeczywistość, odnosząc się do naszej etyki i współczucia zmusza nas do przemyśleń na temat zasadności testów przeprowadzanych na zwierzętach. Film śledzi życie ludzi i zwierząt którzy doświadczyli pracy przy testach MTD. Są to historie z pierwszej ręki, niesamowicie uczciwe, szczere zeznania naukowców i techników laboratoryjnych, których etyka zawodowa pokierowała na inna drogę. Są to również wzruszające historie zwierząt poddawanych testom, rozdzierające opowieści o zwierzętach, które poznały życie w i poza klatka, historie o relacjach, cierpieniu, smutku, współczuciu, o emocjach i uczuciach jakie towarzyszyły pracownikom przez cały okres kontaktu ze zwierzętami poddawanymi badaniom. ?MTD? ma na nowo pobudzić dyskusję na temat testów na zwierzętach, ma pokazać argumenty o których często zapomina się w rozmowach na ten temat.

Reżyseria Karol Orzechowski
Edytowane przez Karol Orzechowski & Jonathan Eagan
Producenci Jonathana Hodgsona, Jennifer Bundock & Karol Orzechowski
Dodatkowe filmowanie Jo-Anne McArthur & guna Subramaniam
Materiały archiwalne BUAV & Igualdad
Muzyka Wyrd Wizje i Bryan W. Bray

Maksymalna dopuszczalna dawka (MTD), odnosi się do najwyższej dawki w leczeniu radiologicznym lub farmakologicznym, która ma dać pożądany efekt bez niedopuszczalnej toksyczności. Celem MTD jest określenie, czy długotrwałe narażenie obiektu działaniami chemikaliów może spowodować niedopuszczalne, niekorzystne skutki zdrowotne w populacji, gdy ta dawka nie powoduje przedwczesnej śmierci z powodu krótkoterminowych efektów toksycznych, maksymalna dawka jest użyta zamiast mniejszej dawki, w celu zmniejszenia liczby badanych oraz w celu wykrycia czy niepożądane efekty mogą się pojawić. MTD stosowana jest w badaniach klinicznych.

Wydarzenie na facebooku: link

Trailer filmu: http://vimeo.com/26521650

Polski blog o filmie i pokazach: http://maksymalnatolerowanadawka.blogspot.com/

Oficjalna strona filmu: http://maximumtolerateddose.org/