14 stycznia – Protesty Basty

14 stycznia 2013 roku o godzinie dwunastej Szczecińska Inicjatywa na Rzecz
Zwierząt Basta! protestowała przed Rektoratem Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego domagając się zamknięcia Pracowni Hodowli
Zwierząt Futerkowych oraz zaprzestania nauczania takich przedmiotów jak
Futrzarstwo oraz Utrzymywanie i hodowla zwierząt futerkowych. Aktywiści
przez półtorej godziny rozdawali studentom różnych wydziałów ZUTu i
przechodniom ulotki informujące o kampanii "Antyfutro". Na miejscu
pojawiła się lokalna prasa i telewizja. Na koniec akcji w sekretariacie
rektoratu został złożony pakiet ulotek z prośbą przekazania go
Rektorowi uczelni Włodzimierzowi Kiernożyckiemu.

Tego samego dnia o godzinie szesnastej przed biurem poselskim Andrzeja
Piątaka został zapalony symboliczny znicz, mający upamiętnić norki,
które zostały zabite na fermie posła.
Chwilę później aktywiści odwiedzili biuro, zostawiając
przedstawicielom Ruchu Palikota dwa raporty CENA FUTRA. Rzeczywistość
polskich ferm futrzarskich – dla lokalnych przedstawicieli i dla
wspomnianego posłowi. Na miejscu rozwinęła się wymiana argumentów i
protestujący usłyszeli między innymi, iż na fermie należącej do pana
Piątaka zwierzęta żyją w godnych warunkach (nie tak ja na fermach
opisanych w ogólnopolskim raporcie) oraz że są zabijane humanitarnie.
Przedstawicielka Ruchu Palikota mówiła: "zwalczając Piątaka Andrzeja zwalczacie tych ludzi,
którzy starają się, żeby to było w godnych warunkach i żeby te
zwierzęta były uśmiercane humanitarnie" oraz "jak byłam w waszym wieku
też protestowałam o wszystko". Basta! została zapewniona, że otrzyma
oświadczenie w sprawie raportu i protestów przeciwko hodowaniu i
zabijaniu przez posła zwierząt. Na koniec aktywiści wyjęli plansze ze
zdjęciami z ferm oraz rozwinęli transparent z hasłem: Pomóż posłowi
Andrzejowi P. zamknąć jego fermę. Po opuszczeniu biura na pobliskim placu odbyła się krótka
akcja antyfutrzarska.

UWAGA!!!
Raport z Polski:
http://www.flickr.com/photos/otwarteklatki/sets/72157632036619266/
http://www.youtube.com/watch?v=W1HE4CSGy8Q

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta!
www.basta.szczecin.pl
https://www.facebook.com/Basta.Szczecin

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta! jest członkiem Koalicji
na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce: www.antyfutro.pl